Åberg & Fahlander drivs av Claes Åberg och Annika Fahlander. Vi har nära samarbete med revisorer samt ett brett kontaktnät när det gäller sakkunskap på andra områden. Vi arbetar till största delen med småföretagare och deras löpande verksamhet, tvister och ekonomisk familjerätt. Som småföretagare kan man behöva hjälp med en mängd olika juridiska frågor, att skriva avtal, hantera tvister, arbetsrättsliga frågor, bolagsrättsliga frågor, tillstånd från myndigheter e t c. Vi biträder våra klienter även i privaträttsliga frågor.

Åberg & Fahlander is run by Claes Åberg and Annika Fahlander. We have a close cooperation with auditors and many contacts with expertise in other areas. Mostly we work with owner led companies and their operating activities, disputes, litigations and financial family law. As owner of a company you may need help in a number of legal matters, such as writing contracts, handle disputes and litigations, labour matters, company matters, permissions from authorities e t c. We also assist our clients in private law matters.

Claes Åberg

+46 (0)705 29 88 58
claes@abergfahlander.se

 1. 1980
  Jur kand
  Bachelor of Law
 2. 1980—1984
  Tingsnotarie, hovrättsfiskal och tingsfiskal
  Law clerc, assistant judge at a district cort and assistant judge of appeal
 3. 1984—1986
  Biträdande jurist på advokatbyrå
  Lawyer at a firm of solicitors
 4. 1986—2000
  Advokat
  Counselor-at-Law, Barrister
 5. 2000—2003
  Chefsjurist på revisionsbyrå
  General Counsel at an auditing firm
 6. 2004
  Verksam på Åberg & Fahlander
  Active in Åberg & Fahlander

Annika Fahlander

+46 (0)709 48 07 19
annika@abergfahlander.se

 1. 2002
  Jur kand
  Bachelor of Law
 2. 2002—2003
  Tingsnotarie
  Law clerc
 3. 2003
  Jurist på revisionsbyrå
  Lawyer at an auditing firm
 4. 2004
  Verksam på Åberg & Fahlander
  Active in Åberg & Fahlander